Tag Archive: ป่า

อะไรคือธรรมชาติ

คนที่ชอบต้นไม้ ทุ่งหญ้า , ป่า , เขา , ดิน , ทะเล , หาดทราย ,ท้องฟ้า , ก้อนเมฆ ฯลฯ ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ชอบธรรมชาติ ตรงข้ามคนที่ชอบดูภาพยนตร์ , แข่งรถ , เต้นรำ , ดูกีฬา ,ไปงานปาร์ตี้ ฯลฯซึ่งบุคลเหล่านี้อยู่ในประเภทบุคคลที่ชอบของที่ไม่ใช่ธรรมชาติ

คนชอบเลี้ยงนก , เลี้ยงปลา , เลี้ยงสัตว์ , ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ยังไม่นับว่าเป็นบุคคลที่รักธรรมชาติจริงเหมือนบุคคลที่ชอบดูนกในป่า , ในทุ่ง , ฟังเสียงนกร้องบนต้นไม้ , ดำน้ำดู , ปลาใต้ทะเล , ศึกษาชีวิตสัตว์ในป่าที่ไม่ได้ถูกจับมาขังเลี้ยงไว้ในกรง , ชอบเดินดินเดินป่า ,ปีนภูเขา , ดูดอกไม้ป่า ,ดูต้องไม้ที่ขึ้นมาเอง , ไม่ใช่ที่มีผู้เอามาจัดใส่แจกัน หรือ นำต้นไม้มาปลูกในกระถาง หรือ สร้างที่ดินจัดสวน

“ ธรรมชาติ ” ความหมายข้างต้นคือ ทุก ๆ อย่างที่อยู่ในโลกที่ไม่ใช่มนุษย์ และ ที่ไม่ได้ถูกดัดแปลงปรุงแต่งด้วยฝีมือ และ ความสามารถของมนุษย์ให้ผิดเพี้ยนไปจากสภาพที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่เองเป็นอยู่เอง

ธรรมชาติ ของต้นไม้

“ ธรรมชาติ ” ในความหมายที่ว่ามานี้ฟังดูแล้วรูสึกมีค่าเป็นพิเศษสำหรับคนที่อยู่ตามท่ามกลางตึกราบ้านช่อง , รถรา , ถนนหนทาง , เครื่องจักรเครื่องกล , และมลภาวะต่าง ๆ เกิดจากอะไรเกิดจากฝีมือและความสามารถของมนุษย์ปรุงแต่งสร้างทำขึ้นมา แล้วกลับไปหาสภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์สะอาด หรือ เป็นสถานที่ที่ไม่เคยถูกมือมนุษย์แตะต้องให้แปดเปื้อน “ ธรรมชาติ ” อย่างนี้เป็นสิ่งที่กวีพรรณนาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งดื่มด่ำ เป็นสิ่งที่นักนิยมไพร และอนุรักษาธรรมชาติเรียกร้องแสวงหา และ มุ่งรักษาเป็นธรรมชาติที่นักบริหารธุรกิจที่เหนื่อยหน่ายกับการค้า , การผลิต , การแข่งขัน , การจัดกับผู้คนนานาประเภท และ ชนิดหลบไปชื่นชมในวันสุดสัปดาห์ หรือ ในช่วงเวลาพักผ่อนประจำปี แต่บางทีสำหรับบุคคลประเภทสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้ต้องการธรรมชาติที่แท้บริสุทธิ์เสียทีเดียว ประเภทนอนกลางดินกินกลางป่า แต่ประเภทชายทะเลที่มีบ้านพักติดเครื่องปรับอากาศ และ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ประเภทป่าเขาที่มีสนามกอล์ฟพร้อมทั้งทางรถยนต์ขึ้นถึงยอด ฯลฯ จึงไม่นับว่าต้องการธรรมชาติอย่างแท้เสมอไป

ธรรมชาติอย่างแท้จริง คือ ธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์ และ มีอยู่เองได้โดยไม่ต้องอาศัย หรือ ง้อมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่เคยอยู่ได้ในสภาพธรรมชาติล้วนๆ แท้ๆ อย่างนั้น และ มนุษย์ก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้แตะต้องทำลายบางส่วนของธรรมชาตินั้นเสียเลย ธรรมชาติไม่ง้อมนุษย์ แต่มนุษย์ต้องง้อธรรมชาตินั่นเอง

แต่ธรรมชาติที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติในความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ซึ่งฟังดูเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยเฉพาะที่เป็นชาวเมือง เหมือนเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวแตะต้องจะได้รักษาความเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ ไว้สำหรับกวีและนักอนุรักษ์ ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ คือ ธรรมชาติที่เป็นปัจจัยให้ชีวิตของมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นธรรมชาติที่มนุษย์ได้อาศัยใช้สอยเพื่อยังชีพ

พุทธศาสนาสอนไว้ว่าชีวิตมนุษย์ดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 คือ อาหาร เรื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค คริสต์ศาสนาสอนว่าพระผู้เป็นเจ้า สร้างจักรวาล , สร้างโลก , สร้างดวงอาทิตย์ , ดวงจันทร์ , ดวงดาว , ภูเขา , แผ่นดิน , แม่น้ำ , ทะเล , พืช ,สัตว์ต่าง ๆ ซึ่งรวมแล้วคือ “ ธรรมชาติ ”